זהו אתגר של ממש לנסות לתמצת את התחום העצום של טיפול פסיכולוגי למספר מילים, ובכל זאת, הנה ניסיון על קצה המזלג:

למה אנשים פונים לטיפול פסיכולוגי?

אנשים פונים לטיפול פסיכולוגי כאשר הם נמצאים במצוקה נפשית. המצוקה יכולה לנבוע ממקורות שונים ולהתבטא בדרכים שונות. חרדה, עצבות, קשיים בשינה, קשיים חברתיים ובזוגיות, תחושה של היעדר מימוש פוטנציאל, טראומה, תקופה משברית ועוד מגוון סיבות מביאות אנשים לחוויה של כאב נפשי ורצון בסיוע. במהלך הטיפול קיימות שתי שאיפות מקבילות: הראשונה היא לצמצם את המצוקה והשנייה היא להעלות את רמת הרווחה הנפשית. הן לא בהכרח תלויות זו בזו, שכן לעתים אנשים חיים בתחושה של סיפוק מחייהם ובכל זאת חווים כאב נפשי, וכך גם להיפך.

כאשר מדובר בטיפול בילדים ונוער, לרוב הפנייה מגיעה מההורים אשר חשים את כאבם של ילדיהם. הפנייה מלווה לעתים בחששות וברצון כן לתת את המענה הטוב ביותר עבור הילד ולוודא שהפנייה לטיפול היא הדבר הנכון בשבילו. לשם כך, נועדו מפגש הכרות ובהמשך גם מפגשי הורים.

איך מתנהל טיפול פסיכולוגי?

תהליך הטיפול משתנה כתלות בסוג הטיפול שנבחר. עם זאת, ניתן לומר באופן כללי שכל טיפול פסיכולוגי מציע שינוי פנימי של האדם ביחסיו עם עצמו וביחסיו עם הזולת.

השינוי מתבטא בשלושה מישורים:

  1. מישור רגשי
  2. מישור קוגנטיבי
  3. מישור התנהגותי

שלושת המישורים משפיעים זה על זה, כך ששינוי בכל אחד מהמישורים מייצר שינוי במישורים האחרים (לדוגמא, שינוי במישור הרגשי מביא לתמורות במישור הקוגנטיבי וההתנהגותי, וכ’ו). לרוב, הטיפול מציף את המצוקה ולכן מעמת את המטופל עם הכאב והתסכול. במסגרת אמפתית ומכילה ישנו סיכוי גבוה לשינוי נפשי בהתמודדות שכזו. כמו כן, היות ומדובר בתהליכי שינוי של הנפש, מדובר לרוב בתהליך ארוך טווח, שלא ניתן למצות במפגשים בודדים ודורש מחוייבות ומוטיבציה לשינוי.

נציין כי היות ואין אדם הזהה לרעהו ואין קשר בין שני אנשים הזהה לקשר אחר, ניתן להבין כי לכל טיפול הייחודיות שלו. במשך עשרות שנים נוסחו תיאוריות, גישות ועקרונות שמטרתם להבנות את תהליך הטיפול, ובכל זאת השוני בין בני האדם, משליך גם על התהליך שכל אחד עובר עם עצמו במפגשים וגם על התהליך שהוא עובר מחוץ לטיפול.

ב”חברים” הטיפול מתבסס על ההבנה שאם יש קושי חברתי בולט, על מנת לטפל בו לא תמיד יספיק מפגש בין פסיכולוג לבין ילד, אלא יש צורך בעוד ילדים בני אותו גיל בחדר. ראשית, נוכחות של מספר ילדים בחדר מציפה באופן בולט את הקושי של כל אחד מהם מבחינה חברתית. אם נועה ביישנית וחוששת מליזום קשר עם חברים אנו יכולים לשער שהתנהגות זו תשתחזר בקבוצה (ובשאיפה בכל פעם שיצטרף ילד חדש לקבוצה הקושי של נועה יפחת). באופן דומה, הקבוצה תביא לביטוי הקשיים של הילדים האחרים באופן טבעי. בנוסף לכך- המפגש בין הילדים בקבוצה מהווה הזדמנות של כל אחד מהם ללמוד גם מההתמודדויות של כל אחד מהילדים האחרים. ולבסוף, יתרון גדול הוא שפעמים רבות ההתערבויות הטיפוליות החשובות ביותר נעשות מתוך הילדים, אחד כלפי השני. בליווי הפסיכולוגים שבחדר, הטיפול בקבוצה מאפשר הזדמנות להתנסות, למידה ושינוי עבור כל אחד מהנוכחים בחדר.

על מנת להבין באופן מפורש יותר מה מתרחש בכל מפגש בקבוצה ניתן לקרוא גם את העצה החברית: “מה בעצם קורה בקבוצה?”