נתחיל בהתחלה: מה זה בכלל לקרוא מצבים חברתיים?

בכל אינטראקציה אנו מעבירים ומקבלים מידע רב המורכב מהמשמעות של מילים שנאמרות, מגובה הקול, מהאינטונציה, מהתזמון ועוד. בנוסף, אנו מקבלים ומעבירים מידע על ידי שפת גוף, ריח ומגע. לים המידע הזה כמובן מצטרפים הרגשות שלנו ברגע נתון, הרגשות של בן השיח וההיסטוריה המשותפת שלנו ביחד. כל זה מוביל לעתים לקושי בהבנת הסיטואציה (המצב) החברתית, שכתוצאה ממנו אנו עלולים לבחור בתגובה שאיננה הולמת.

מה הורים יכולים לעשות כדי לעזור לילדנו לפרש מצבים חברתיים טוב יותר?

המפתח ליכולת שלנו לעזור לילדנו (בכל תחום בעצם) טמון בהבנה של הקושי.

קושי תפיסתי: האם ילדינו רואים היטב? שומעים היטב? חשים את מה שקרה פה כרגע?
אסף נוגע במיכאל ומציק לו תוך כדי שמיכאל מדבר עם נעמה (לאחר שסוף סוף הצליח לאזור אומץ ולפנות אליה). מיכאל מצדו לא ממש חש בנגיעה, ולכן אינו מגיב. התעלמות זו עלולה להתפרש כיוהרה, פחדנות וכו’. למעשה מדובר בקושי תפיסתי של מיכאל. הוא מרוכז בנעמה ולא יכול לפצל את הקשב להתרחשות אחרת. בנוסף הוויסות החושי שלו מאפשר לו לחוש רק מגע עז יחסית.

קושי בפרשנות: על רוני עבר בוקר לא פשוט שהתחיל בחצ’קון נוסף על המצח, “חפירות” של אמה על הבגדים שבחרה ללבוש וגעגועים למיקה, חברתה הטובה, שמזה זמן לא מגיעה לבית הספר. עומרי מבחין במצב רוחה הירוד ונוגע בכתפה על מנת להסב את תשומת ליבה אליו ולנסות לעודד אותה. רוני מפרשת את המגע כניסיון להציק ולא כמחווה אמפתית, ומגיבה בצעקות על עומרי שמאוהב בה בסתר. כאן, מקור הקושי טמון בפרשנות לקויה של האירוע. מצב הרוח בו רוני נתונה מקשה עליה לפרש את המצב החברתי.
חום, קור רעב, עייפות ומשתנים רבים נוספים עשויים להשפיע על היכולת המחשבתית שלנו בפירוש מידע חברתי. לכן חשוב לשים לב לשלל גורמים אלו ואחרים כאשר אנו ניגשים לעזור לילדנו להבין את הקושי שלהם.

קושי בויסות רגשי: במקרה אחר התפיסה עובדת כראוי וכך גם תהליך הפרשנות, אך קיים קושי לווסת את הרגש ולשלוט בהתנהגות. דוגמא לכך היא הסיטואציה החברתית בין תומר לנדב. כבר ביסודי הם לא חיבבו זה את זה. לצערם, בחטיבה הם שובצו באותה כיתה ולא חדלו לריב. בעוד שתומר מצליח להבליג ולהתעלם פעמים רבות, נדב מתקשה למצוא דרך מסתגלת להתמודד עם ההקנטות של תומר ונוהג באלימות פיסית או מילולית שמסבכת אותו פעם אחר פעם. במקרה הזה, נדב תופס (חש) את מה קורה, מפרש את הסיטואציה היטב אך מתקשה מאוד לשלוט בהתנהגותו.

הבנה של הסיבות השונות לקושי, יכולה להשפיע על היכולת שלנו לעזור לילדינו לנהל טוב יותר מצבים חברתיים.