הילד שלך סובל מקשיים שמפריעים לו לקיים אינטראקציות חברתיות חיוביות. הוא מתבייש ליזום אינטראקציה, מתנהג באופן שילדים אחרים חווים כמציק, או שההתנהלות החברתית אינה טבעית עבורו, מה שמקשה עליו להתמודד עם מצבים חברתיים שונים. הקשיים שלו גרמו לו לחוות אינטראקציות שליליות שוב ושוב, ועם הזמן עצם האינטראקציה החלה להיתפס בעיניו כשלילית והיא מעוררת חרדה שמקשה עליו עוד יותר.

למעשה הילד מתמודד עם קשיים בשתי רמות – הקושי הראשוני, והקושי הנובע מהקישור שנוצר בין אינטראקציה חברתית ורגשות שליליים. בתהליך קבוצתי ניתן מענה בשני הרבדים האלה – הילד לוקח חלק בקבוצה שבה נעים, כיף, והוא מרגיש שייך ומקובל. בכך הוא חווה חוויה מתקנת של אינטראקציה חברתית, שתשפיע גם על הדרך בה יתנהל בקבוצות אחרות. גם בטיפול הקבוצתי יעלו הקשיים הייחודיים של כל ילד – הוא יתבייש, או יציק, או יתקשה להבין איך להתנהג במצבים שונים. בקבוצות חברתיות שונות, התנהגותו של הילד מובילה לתגובות שליליות מצד הסביבה החברתית, וכך נוצר מעגל שמעצים את קשייו של הילד. בשונה מהן, קבוצה טיפולית היא מבוקרת, ותפקיד המנחים הוא לזהות כל התנהלות שפוגעת באינטראקציה, ולעזור לילד ללמוד דרכים שתומכות בהסתגלות חברתית, כשמטרת הקבוצה לשרת את טובתו האישית של כל ילד.

הסתגלות חברתית מורכבת ממספר רבדים, להם ניתן מענה בתהליך של טיפול בקבוצה:

מודעות להתנהגות – פעמים רבות הילד אינו מבין מדוע הוא מתקשה באינטראקציות חברתיות. הוא אינו מודע להתנהגות שלו, להשפעתה על חבריו ועל הדרך בה הם מתייחסים אליו. בתהליך של טיפול קבוצתי, בעזרת המנחים והילדים האחרים, הילד לומד להתבונן בכל אלה, ומפתח מודעות. כך הסיטואציה נחווית כיותר בשליטה, מה שמפחית חרדה, ובמקביל מתאפשרת לקיחת אחריות ופתח לשינוי.

מודעות למחשבות – כל ילד מחזיק בעמדות לגבי הזולת ולגבי אינטראקציה חברתית. פעמים רבות העמדות האלה שליליות. לרוב הילד אינו מודע למחשבות שלו, אשר משפיעות על התנהגותו. במהלך הקבוצה יש מקום לעצור ולבחון את המחשבות האלה – ממה הן נובעות, האם הן בהכרח נכונות בסיטואציה מסוימת, איך אפשר לבדוק אם אנחנו צודקים, ולאמץ דפוסי חשיבה יותר גמישים.

הבנה חברתית – הבנת מצבים חברתיים היא תהליך נלמד, שהופך עם הזמן לאוטומטי, ויש ילדים שזקוקים לחיזוק הלמידה הזו. בתהליך קבוצתי מקנים כלים להבנת מצבים חברתיים, באמצעות הבנה של שפת גוף, רמזים חברתיים, טון דיבור, ועוד. בנוסף, מתרגלים עם ילדי הקבוצה שימוש בכלים האלה, בתהליך שמוביל להפנמה של היכולת להבנה חברתית.

תיקון בתוך ההתנסות – טיפול קבוצתי מוצלח מפרק בתפיסתו של הילד את הקישור שנוצר בין אינטראקציה חברתית ורגשות שליליים, ויוצר למידה חדשה, בה אינטראקציה חברתית מקושרת לרגשות חיוביים. הילד יכליל את החוויה המתקנת על אינטראקציות חברתיות יום-יומיות, בשל הדמיון של הקבוצה הטיפולית לקבוצות חברתיות אחרות בחייו של הילד.

לבסוף, הביטחון העצמי של הילד מתחזק כתוצאה מהתנסות חברתית חיובית, ומשפיע על הדרך בה הוא חווה ומשתתף באינטראקציות חברתיות. טיפול קבוצתי בילדים ובני נוער היא דרך מצוינת לשפר את ההתנהלות החברתית שלהם.