חברים מכון פסיכולוגי בע״מ, גובה את התשלום בגין השתתפות בכנס המיועד לאנשי מקצוע מתחום הטיפול והחינוך.
ניתן לבטל את ההשתתפות בכנס ולקבל החזר תשלום, עד שבועיים מיום התשלום. במקרה שהתשלום בוצע שבועיים או פחות לפני מועד הכנס, ניתן לבטל את ההשתתפות ולקבל החזר כספי של 120 ש״ח.
מדיניות פרטיות: פרטי הלקוחות לא יועברו לצד שלישי.
אישור תשלום לכנס, ישלח ללקוח בדוא״ל.